İş Güvenliği“Önce Sorumluluk Taşırız!” ilkesini benimseyen ASİL TUR’ un görevi; iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına uymak ve personelini bu konuda eğitmektir. 
 

Taahhüt EDİYORUZ;

  • Yürütülmekte olan operasyonun bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
  • İşyerinde ve sahada var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
  • Çalışma ortamının, çalışanların ve yolcuların; sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması yada yaptırılması,
  • Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgenin temin edilmesi, ASİL TUR tarafından memnuniyetle sağlanacaktır.