Kalite Politikamız

kalite
takım çalışması
inovasyon
"Önce Sorumluluk Taşırız" ilkesi ile yola çıkan ASİL TUR; kurum kültürü, kalite anlayışı ve sorumluluklarını yerine getirme bilinci ile, Türkiye’de taşımacılık sektöründe ‘marka’ olma yolundadır. Bu yolda, kaliteden ödün vermeden, evrensel standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi ile sürekli gelişme ve iyileştirme çabası içindedir. Standart ve mevzuatların belirlediği şekilde, müşteri beklenti ve standart çizgisinin üzerinde hizmet üretmeye çalışmaktadır. Uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz kurumsal ilişkiler ve müşterilerimizin memnuniyetleri firmamızın iş yapma ve tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir.

ASİL TUR kadrosu, sorumluluklarının bilincinde, katılımcı, teknolojiyi yakından takip eden kişilerden oluşmaktadır. ASİL TUR, sektörün öncüsü ve takip edilen bir kurum olma niteliğini, evrensel değerlerden aldığı güçle sağlamaktadır.

Denetim ve eğitim faaliyetlerimizin temel amacı sürücülerde davranış değişikliği yaratmaktır. Trafik ortamında insan yaşamının ve sağlığının korunması, maddi kayıpların azaltılması, tehlikeli sonuçlar doğurabilecek davranışların en aza indirilmesi için sürücülerimiz sürekli olarak denetimlerden geçmektedir. Denetimlerimizin etkinliğinin yasal bir çerçevesi vardır. Standartlarımıza uygun olarak tüm sürücülerimizin kanun ve yönetmeliklerde gereken şartlara uymasını ve yasaların gerektirdiği yönde davranmalarını sağlamak temel anlayışımızdır.
 

ASİL TUR;

 • Eğitimli ve deneyimli personellerimizle müşterilerimizin taleplerine maksimum düzeyde cevap vermek,
 • Kaliteli ve sistematik servis anlayışımızla müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
 • Ticarette güven esası,
 • Hizmet kalitesi ve güvenilirliği,
 • Güvenli ve konforlu taşımacılık hizmeti sunumu,
 • Değişen ve gelişen piyasa koşullarında değişmeyen iş disiplinimizi verdiğimiz hizmete doğrudan yansıtmak,
 • Sunduğumuz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak,
 • Hizmetlerimizin temel öğesi olan personelimizin becerilerinin geliştirilmesi için sürekli eğitimi sağlamak- eğitimlerle zenginleştirerek bilgi ve becerilerini geliştirmek,
 • Gelişen teknolojiye paralel bir misyonda ilerlemek, yaniii Sektördeki tüm inovasyon ve teknolojiyi takip ederek hizmet kalitesini arttıracak yenilikleri firmamıza entegre etmek,
 • Personel eğitimi, mesleki eğitim, defansif sürüş eğitimi..
 • Sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum,
 • Kalite öğesi ile sabitlenmiş vizyonumuzu teknoloji ile güçlendirmek ve “MUTLU MÜŞTERİLER” kazanmak, ve temel değerlerimizin firma kültürüne enjekte edilerek huzurlu çalışma ortamı yaratıp çalışan personelin performansını, kalite ve müşteri bilincini sürekli eğitimle arttırmak,
 • Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek. Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak temel maçlarımızdandır.
 • Yoğun kalite ve denetim faaliyetlerimiz ile araç filomuzda ve tedarikçilerimizde kalite standartlarını istenilen düzeye çıkarıyoruz, böylece kurumsal firmaların ilk tercihi olmayı başarıyoruz.

Sertifikalarımız