İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2

Sarıyer, Maslak ve Mecidiyeköy bölgesinde görev yapan sürücülerimize İSG eğitimi verildi. 

Med Akademinin sunduğu söz konusu eğitimde; kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar üzerinde duruldu. 4 saatlik eğitim neticesinde sürücülerimiz sınava tabi tutularak bilgileri test edildi.

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.
İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş, mühendislik ve tıp disiplinlerini temel alan entegre bir bilim dalıdır.

Mevcut yönetmeliklere göre;

Kontrol listesinde;
1- Servis aracının lastikleri, diş kalınlığıve stepnesi, kar zincirleri, araç içi aydınlatma sistemi, motor bakımı, fren sistemleri,far ayarları ve emniyet kemerleri trafik yönetmeliğine uygun olmalı,
2- Araçta tck yönetmeliğine uygun ilkyardım çantası ve yangın tüpü bulunmalı,
3- Yangın tüpünün basınç ayarları ve son kullanım tarihi kontrol edilmeli,
4- Araç içinde kaydırmaz zeminli paspas kullanılmalı,
5- Servis aracı eğer okul servisi ise; küçük ve büyük çocukların oturacağı yerler belirlenmeli, kontrol amaçlı olarak küçük çocukların yanına bir büyük çocuk oturtulmalı,
6- Araç içinde devamlı hava sirkilasyonu yapılmalı, araç sıcaklığı kontrol altında tutulmalı,
7- Her araçta bir rehber öğretmen bulunmalı,
8- Şoför ve rehber öğretmen yetkilendirilmiş bir kurumdan sertifikalı olarak hem ilkyardım kursu hem yangın eğitimi almalı,
9- Araç arkasında ve yanlarında standartlara uygun uyarı işaretleri olmalı,
10- Aracın koltuk kenarlarında bulunan emniyet korkulukları sağlam olmalı,
11- Acil telefon numaraların bulunacağı bir liste olmalı (112 Acil servis, 110 Yangın itfaiye, 155 Polis imdat, Teknik servis)
12- Ayakta yolcu bulunmamalı, koltuk mevcudundan fazla yolcu alınmamalı,
13- Araç tamirinde ve tekerlek değişiminde kullanılacak takımlar hazır bulundurulmalı.